Stanford Woods Institute for the Environment

Stanford Woods Institute for the Environment

Enhanced Nitrogen Deposition Over China

« Back to

Enhanced Nitrogen Deposition Over China

February 20, 2013

Authors:
Xuejun Liu, Ying Zhang, Wenxuan Han, Aohan Tang, Jianlin Shen, Zhenling Cui, Peter Vitousek, Jan Willem Erisman, Keith Goulding, Peter Christie, Andreas Fangmeier, Fusuo Zhang